< Back

Route D8 Directions:

NORTH
SOUTH

NORTH

MASSACHUSETTS AVE NE + COLUMBUS CIR NE
N CAPITOL ST NE + MASSACHUSETTS AVE NE
N CAPITOL ST NE + H ST NE
H STREET NE + UNION STATION GAR ENTR
H ST NE + 4TH ST NE
6TH ST NE + H ST NE
K ST NE + 6TH ST NE
K ST NE + 8TH ST NE
K ST NE + 10TH ST NE
K ST NE + 12TH ST NE
FLORIDA AVE NE + 13TH ST NE
TRINIDAD AVE NE + FLORIDA AVE NE
TRINIDAD AVE NE + NEAL ST NE
TRINIDAD AVE NE + LEVIS ST NE
TRINIDAD AVE NE + QUEEN ST NE
TRINIDAD AVE NE + MEIGS PL NE
TRINIDAD AVE NE + SIMMS PL NE
MT OLIVET RD NE + MONTELLO AVE NE
MT OLIVET RD NE + CORCORAN ST NE
MT OLIVET RD NE + #958
MT OLIVET RD NE + 9TH ST NE
9TH ST NE + T ST NE
9TH ST NE + V ST NE
BRENTWOOD RD NE + W ST NE
BRENTWOOD RD NE + 13TH ST NE
SARATOGA AVE NE + 12TH ST NE
RHODE ISLAND AVE STATION + BUS BAY C
RHODE ISLAND AVE NE + 8TH PL NE
RHODE ISLAND AVE NE + #610
RHODE ISLAND AVE NE + 5TH ST NE
4TH ST NE + BRYANT ST NE
EDGEWOOD ST NE + DOUGLAS ST NE
EDGEWOOD ST NE + 6TH ST NE
EDGEWOOD ST NE + #625
FRANKLIN ST NE + 6TH ST NE
FRANKLIN ST NE + 4TH ST NE
FRANKLIN ST NE + TRINITY COLLEGE
MICHIGAN AVE NE + N CAPITOL ST NE
1ST ST NW + MICHIGAN AVE NW
VA MEDICAL CENTER + MAIN ENTRANCE
1ST ST NW + ENTRANCE TO NATIONAL REHABILITATION CENTER

SOUTH

1ST ST NW + ENTRANCE TO NATIONAL REHABILITATION CENTER
WASHINGTON HOSPITAL CENTER + OUTPATIENT CLINIC
MICHIGAN AVE NW + 1ST ST NW
MICHIGAN AVE NW + N CAPITOL ST NW
MICHIGAN AVE NE + N CAPITOL ST NE
FRANKLIN ST NE + GLENWOOD CEMETERY
FRANKLIN ST NE + 4TH ST NE
FRANKLIN ST NE + MONTANA AVE NE
EDGEWOOD ST NE + 7TH ST NE
EDGEWOOD ST NE + 6TH ST NE
EDGEWOOD ST NE + DOUGLAS ST NE
4TH ST NE + BRYANT ST NE
RHODE ISLAND AVE NE + 5TH ST NE
RHODE ISLAND AVE NE + #617
RHODE ISLAND AVE NE + 8TH PL NE
RHODE ISLAND AVE STATION + BUS BAY C
RHODE ISLAND AVE NE + 10TH ST NE
RHODE ISLAND AVE NE + 12TH ST NE
BRENTWOOD RD NE + BRYANT ST NE
BRENTWOOD RD NE + W ST NE
BRENTWOOD RD NE + V ST NE
BRENTWOOD RD NE + T ST NE
T ST NE + 9TH ST NE
MT OLIVET RD NE + 9TH ST NE
MT OLIVET RD NE + #962
MT OLIVET RD NE + CAPITOL AVE NE
MONTELLO AVE NE + SIMMS PL NE
MONTELLO AVE NE + HOLBROOK TER NE
MONTELLO AVE NE + OWEN PL NE
MONTELLO AVE NE + NEAL ST NE
MONTELLO AVE NE + FLORIDA AVE NE
K ST NE + 10TH ST NE
K ST NE + 8TH ST NE
K ST NE + 6TH ST NE
4TH ST NE + K ST NE
4TH ST NE + H ST NE
H STREET NE + UNION STATION GAR ENTR
N CAPITOL ST NW + G PL NE
MASSACHUSETTS AVE NE + COLUMBUS CIR NE